МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2 Монгол Улсын Засгийн газар Сангийн сайд
3 Монгол Улсын Засгийн газар Сангийн сайд
4 Монгол Улсын Их Хурал Төсвийн байнгын хорооны дарга
5 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
6 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
7 Монголбанк Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч
8 Худалдаа хөгжлийн банк Дэд ерөнхийлөгч
9 Худалдаа хөгжлийн банк Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
10 Монголбанк Хяналт шалгалтын газрын Ахлах хянан шалгагч
11 Монголбанк ХААН банкинд Бүрэн эрхэт төлөөлөгч, Эрх хүлээн авагч
12 Монголбанк Хяналт шалгалтын газрын Хянан шалгагч

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 17 дугаар дунд сургууль Дархан хот
2 1 дүгээр дунд сургууль Сүхбаатар аймаг
3 Монгол улсын их сургууль, ЭЗС Улаанбаатар Бакалавр
4 Калифорнийн их сургуулийн Риверсайдын хэлний сургууль АНУ
5 Индианагийн Их Сургууль АНУ Магистр