МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Ерөнхий боловсролын дунд сургууль
2 НАХЯ-ны Цэргийн дээд сургууль
3 Команд штабын институт
4 ОХУ-ын холбооны Хилийн албаны академийн дээд дамжаа, Хилийн албаны оператив тактик, оператив тактикч-команд штаб, цэргийн шинжлэх ухааны магистр, Дотоод хэргийн их сургуулийн хүндэт доктор

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Дорнод аймгийн Матад суман дахь Бага хүрээгийн застав ББС-ийн орлогч, заставын дарга
2 Дорнод аймгийн Чулуунхороот суман дахь Тарган-Ухаагийн застав Дарга
3 Замын-Үүд дэх застав Дарга, уулзалтын цэгийн дарга
4 Замын-Үүд дэх Хилийн 0108 дугаар анги Хилийн алба, уулзалтын ахлах офицер, хилийн төлөөлөгчийн туслах
5 Сүхбаатар аймгийн Онгон сум дахь Хилийн 0184 дүгээр анги Захирагч, Сүхбаатарын хилийн төлөөлөгчийн орлогч
6 Дорнод аймаг дахь Хилийн 0132 дугаар анги Дорнодын хилийн төлөөлөгч
7 Хил хамгаалах Ерөнхий газар Дэд дарга бөгөөд Хилийн цэргийн штабын дарга
8 Хил хамгаалах Ерөнхий газар Дарга, Хилийн цэргийн командлагч
9 “Импайргаз Монголиа” ХХК Захирал
10 Хил хамгаалах Ерөнхий газар Дарга, Хилийн цэргийн командлагч
11 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн