Жаргалмаа

Б.Жаргалмаа

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

1991
1992
Монгол ТВ
1993
1994
UBS ТВ
1995
1996
“Ийгл” ТВ
1997
1998
1999
2000
“Бэрс” Кино урлагийн дээд сургууль
2001
2002
2003
2004
“Ийгл” ТВ, сэтгүүлч, дэд захирал
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025