Өнөрболор

Д.Өнөрболор

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

1995
1996
Сөүл ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, захирал
МУИС-ийн ОУХДС, Гадаад харилцааны мэргэжилтэн-дипломатч
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
“Роял Нью Кэстл” ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, төслийн удирдагч
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Монголын барилгын үндэсний ассоциацийн дэд ерөнхийлөгч
Гүрэн дээд сургууль, төрийн захиргааны менежментийн магистр
2017
2018
“Болор ирээдүй хүний хөгжлийн сан” үүсгэн байгуулагч
2019
Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбооны Сэлэнгэ аймгийн салбар зөвлөлийн тэргүүн
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025