Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Их Хурал УИХ-ын гишүүн
2 НИТХ Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч
3 ТВ2 телевиз Үүсгэн байгуулагч
4 МҮОНРТВ Дэд захирал
5 УИХ-ын Тамгын Газрын Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах хэлтэс Дарга
6 NTV телевиз Мэдээ шуурхай нэвтрүүлэг хариуцсан дэд захирал

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Улаанбаатар хот бакалавр
2 Метрополитаны их сургууль ИБУИНВУ-ын Лондон хот