Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай

Нэмэлт өөрчлөлт ( “Улаанбаатар төмөр зам”-ын ашиглалтад чухал шаардлагатай бараа материал)
Өргөн барьсан: 2018-06-15

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ж.Бат-Эрдэнэ Монгол улсын их хурлын гишүүн

“Улаанбаатар төмөр зам”-ын ашиглалтад шаардлагатай бараа материалыг татвараас чөлөөлнө

Монгол Улсын Засгийн газраас санаачилсан Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын гишүүн, Зам тээврийн хөгжлийн сайд Ж.Бат-Эрдэнэ ө

2018.06.18