Орон нутгийн хөгжил

Монгол Улсын Их Хурал

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Бие даасан хууль (2016-2020 онд хийх ажлын хөтөлбөр)
Байр суурь
БаТлагДсаН хУУль
Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн төслийн тухай
Тогтоолын төсөл

Батлагдсан: 2017-02-16

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, “Монголросцветмет” ХХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
Бие даасан хууль

Батлагдсан: 2017-02-10

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай
Бие даасан хууль

Батлагдсан: 2017-02-09

Хэнтий хан уулын нэрийг Бурхан халдун уул гэж өөрчлөх тухай
Тогтоолын төсөл (Тогтоолын төсөл)

Батлагдсан: 2017-02-09

Үндэсний баяр наадмын тухай
Нэмэлт өөрчлөлт (Улсын баяр наадмын үндэсний сурын харвааны тухай)

Батлагдсан: 2017-02-09

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай
Нэмэлт өөрчлөлт (Эхчүүдийн хүүхэд төрүүлж өсгөсөн хөдөлмөрийг бодитой үнэлж нийгмийн баталгааг нь сайжруулах)

Батлагдсан: 2017-02-02

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай
Бие даасан хууль

Батлагдсан: 2017-02-02

ӨргӨН БарьсаН хУУль
Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай
Нэмэлт өөрчлөлт (Төсвийн тодотгол)

Өргөн барьсан: 2017-03-24

Төрийн албаны тухай
Шинэчилсэн найруулга (Шинэчлэсэн найруулга)

Өргөн барьсан: 2017-02-10

Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай
Бие даасан хууль

Өргөн барьсан: 2017-02-07

Баяжуулсан хүнсний тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж, өргөн барьсан төсөл)

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Статистикийн салбарыг 2016-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
Тогтоолын төсөл

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай
Нэмэлт өөрчлөлт

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Эрдэнэт үйлдвэрийн хаалт, хотын хөгжлийн сан байгуулах талаар Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай
Тогтоолын төсөл

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Бичил уурхай эрхлэгч иргэдийн талаар авах арга хэмжээний тухай
Тогтоолын төсөл

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай
Нэмэлт өөрчлөлт

Өргөн барьсан: 2016-12-28

хУУлИйН ТӨсӨлД саНалаа ӨгНӨ ҮҮ
Баяжуулсан хүнсний тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж, өргөн барьсан төсөл)

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулж өргөн барьсан)

Өргөн барьсан: 2016-12-28

Нялх балчир хүүхдийн хоол, хүнсний бүтээгдэхүүний тухай
Бие даасан хууль (Шинээр боловсруулсан төсөл)

Өргөн барьсан: 2016-12-27

Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай
Шинэчилсэн найруулга (Ижил төрлийн тусламж, хөнгөлөлтийг нэг хуулиар зохицуулах зорилготой)

Өргөн барьсан: 2016-11-11

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлыг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
Нэмэлт өөрчлөлт (Оффшор бүсэд данс эзэмших, мөнгөн хөрөнгө байршуулах, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах асуудлыг хориглох)

Өргөн барьсан: 2016-10-07

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай
Нэмэлт өөрчлөлт (Эхчүүдийн хүүхэд төрүүлж өсгөсөн хөдөлмөрийг бодитой үнэлж нийгмийн баталгааг нь сайжруулах)

Өргөн барьсан: 2016-10-07