Пүрэвдаваа

Д.Пүрэвдаваа

Баянзүрх дүүргийн засаг дарга

Мэдээлэл ороогүй байна.