Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2 Хөвсгөл хөгжил сан Тэргүүн
3 Монгол Ардын Нам Даргын зөвлөх
4 Монгол Улсын Ерөнхий сайд Зөвлөх
5 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Дарга, Улсын ерөнхий бүртгэгч
6 Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв Дарга, Улсын ерөнхий байцаагч
7 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын дарга
8 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн
9 Хууль зүйн яам Эрх зүйн шинэтгэлийн стратегийн нэгдсэн төлөвлөлтийн газар мэрэгжилтэн
10 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
11 Монгол Улсын Их Хурал УИХ-ын гишүүн

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 10 жилийн дунд сургууль Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум Бүрэн дунд
2 МУИС-ийн Хууль зүйн дээд сургууль Улаанбаатар Бакалавр
3 Отгонтэнгэр их сургууль Монгол Магистр
4 Монгол улсын Их Сургууль Монгол Докторант