Төрөөс олгох урамшууллаас нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2022-06-29
“Төрөөс олгох урамшууллаас НД болон ЭМДЛ-ын шимтгэл суутган төлөх тухай” хуулийн төслийг өргөн мэдүүллээ

Байр суурь

Х.Болорчулуун: Хууль тодорхой байх ёстой, бүрхэг хууль оруулж ирэх нь учир дутагдалтай

Улсын Их Хурлын Чуулганы өнөөдрийн /2023.04.14/ хуралдаанаар Төрөөс олгох урамшууллаас нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг

2023.04.14

Ж.Батжаргал: Малчдыг нийгмийн даатгалд хамруулж, нэрийн данстай болгохын тулд төрийн бодлогоор дэмжих хэрэгтэй

УИХ-ын чуулганы /2023,04,06/-ны өдрийн хуралдаанаар Төрөөс олгох урамшууллаас нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хэлэлцлээ

2023.04.06

Бусад