Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Бүрэн дунд сургууль Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын сургууль Бүрэн дунд
2 Монгол Улсын Багшийн Их Сургууль Улаанбаатар Бакалавр
3 Түүхийн ухааны магистр

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Багшийн Их Сургууль Багш
2 Монгол мэдлэгийн их сургууль Багш
3 “Номгон Санчир” ХХК Захирал
4 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн

Шагнал

Шагналын нэр
1 Алтан гадас одон