Хууль

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай

Тагнуулын байгууллагын тухай

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай

Зохиогчийн эрхийн тухай

Патентийн тухай

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Авлигын эсрэг хууль

Зэвсэгт хүчний тухай

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагг үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар чиглэл өгөх тухай

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тухай

Монгол Улсын Их Хурал 30 жил ойн хүндэт медаль бий болгох тухай

Түр хороо байгуулах тухай

Ерөнхий хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

Санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны Дэгийн тухай

Зарим хууль, тогтоолын төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2022-2023 оны төсвийн төсөөлөл

Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэл

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

Шүүхийн тухай хууль

Зээлийн хүүг бууруулах стратеги батлах тухай

Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай

Банкны тухай хууль

Төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг түр түдгэлзүүлэх тухай

Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийг батлах тухай

Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийн тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Монгол Улсын 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай

Засгийн газрын бүтцийн тухай

Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг томилох тухай

Байнгын хорооны дарга нарыг томилох тухай

Байнгын хороодын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

Хувийн тэтгэврийн тухай хууль

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай

Иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд онцгой нөхцөлийн зээл олгох тухай

Иргэдийн нэг сая төгрөгтэй тэнцэх дүнтэй  үнэт цаасыг мөнгөжүүлэх тухай

Цар тахлын үед гадаад улсад байгаа Монгол Улсын иргэдийг дэмжих, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай

Газрын төлбөрийн тухай

Цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай

Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай

Хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих тухай

Олон улсын гэрээнд цахим харилцааг ашиглах тухай НҮБ-ын конвенцыг соёрхон батлах

Музейн тухай

Хүнсний тухай хууль

Засгийн газрын гишүүний тангараг өргөх журам батлах тухай

Засгийн газрын тухай

Монгол Улсын шүүхийн тухай

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын үед санхүү, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, эрсдэлээс урьдчилсан сэргийлэх, цахим шилжилт хийх арга хэмжээний тухай

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай

Төрийн өндөр албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн этгээдийн зарим эрхийг хязгаарлах тухай

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай

Гамшгаас хамгаалах тухай

Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр соёрхон батлах тухай

Коронавируст халдвар (СОVID-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх тухай

Онцгой албан татварын тухай

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлын тухай

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тухай хууль

Ашигт малтмалын тухай хууль

Эрүүл мэндийн тухай хууль

Конвенцийг соёрхон батлах тухай

Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай

Гэрээ соёрхон батлах тухай

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай

Цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх багц арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн биелэлт

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай

Төрийн аудитын тухай хууль

Суралцагчийн сургалтын төлбөр, амьжиргааны зардалд зориулан олгох хөнгөлөлттэй, эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй зээлийн улсын төсвийн оролцоотой эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, эргэн төлүүлэх, сургалтын зээлийг хөнг

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль

Хот байгуулах тухай тогтоол

Алсын хараа -2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай

Улсын Их Хурлын 2020 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай

Зарим аймаг сумдын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах тухай

Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 1988 оны 167 дугаар конвенцыг соёрхон батлах тухай

Хот байгуулалтын тухай

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Эрдэнэсийн сангийн тухай

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай

Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт батлагдсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийг товлон зарлах, санал авах өдрийг тогтоох тухай

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай

Өрсөлдөөний тухай

Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай

Орон сууцны тухай хууль

Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай

Улсын Их Хурлын 2019 -2024 оны Стратеги төлөвлөгөөг батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай

Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн тухай

Найрсаг харилцаа, иж бүрэн стратегийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Оросын Холбооны Улс хоорондын гэрээ

Оюутолгой ордын ашиглалтад Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай

Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах, хилийн заагт өөрчлөлт оруулах тухай

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай

Байгалийн ургамлын тухай

Элчин сайд нарыг эгүүлэн татах, томилохыг зөвшилцөх тухай

Ардчилсан хувьсгалын 30 жилийн ойн медаль бий болгох тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргыг чөлөөлөх тухай

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийг чөлөөлөх тухай асуудал

Татварын асуудлаар захиргааны туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай олон талт конвенц

Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

Генетик нөөцийн тухай

Далай ашиглах тухай

Далайн хөдөлмөрийн тухай конвенцэд 2014 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай

Шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай

Тамхины хяналтын тухай хууль

Эрүүгийн хууль

Чөлөөт бүсийн тухай хууль

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай

Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай

Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Ялтан шилжүүлэх тухай

Монгол Улсын иргэн гадаадад зорчих, цагаачлах тухай

Тавантолгойн нүүрсний ордын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай

Итгэлийн зээл олгох тухай

Зарим иргэдийн тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай

Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргаар томилох тухай

Усны тухай

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2020 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль

Хоршооны тухай

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын дүрмийн 38 дугаар зүйлд оруулах нэмэлтийг соёрхон батлах тухай

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай

Элчин сайдын яам, Консулын газар нээн ажиллуулах тухай

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Монголросцветмет ХХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Соёлын тухай хууль

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын ноот бичгийг соёрхон батлах тухай

Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай

Актив удирдлагын компанийн тухай

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны ерөнхий хөтөлбөрийн тухай

Монгол Улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газар, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк хоорондын Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээр

АТГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо, албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Таримал ургамлын үр сортын тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Үндсэн хуулийн асуудлаар ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторыг чөлөөлөх, томилох тухай

Монгол, ОХУ-ын Засгийн газрын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Эм, эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний тухай

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай

Зөвшөөрлийн тухай

Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах тухай

Авто тээврийн тухай

Кино урлагийг дэмжих тухай

Орон сууц, гэр хорооллын дундын өмчлөлийн эд хөрөнгө болон сууц өмчлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай

Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдлын тухай

Цалингийн хэмжээг тогтоох итгэлцүүр батлах тухай

Зарим албан тушаалтны цалингийн хэмжээ тогтоох тухай

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай

Гэр бүлийн тухай

Авлигатай тэмцэх газрын дарга, дэд даргыг томилох, чөлөөлөх тухай

Зөвшилцөх тухай

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Нотариатын тухай

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай

Засгийн газрын гишүүдийг томилуулах тухай

УИХ-ын Даргыг томилох тухай

Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнийг чөлөөлөх, томилох тухай

Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42 дугаар тойрогт явагдах нөхөн сонгуулийн талаарх

УИХ-ын даргыг албан тушаалаас нь чөлөөлөх

Прокурорын дүгнэлт

Инновацийн тухай хууль

Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай

Дэлхийн шуудан холбооны дүрмийн IX нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай

БНХАУ-ын Шанхай хотод Монгол Улсын Консулын газар нээн ажиллуулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газар, Мянганы сорилтын корпорациар төлөөлүүлэн АНУ-ын хооронд байгуулсан Мянганы сорилтын компакт гэрээг соёрхон батлах тухай

Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах тухай

Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалтны ангилал, зэрэглэлийг тогтоох тухай

Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журмын тухай

Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэл

Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг батлах тухай

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай

Өмгөөллийн тухай

Засгийн газрын гишүүн - Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын үүрэгт ажлаас огцруулах тухай

Засгийн газрын гишүүн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Беларусь Улс хоорондын гэрээг соёрхон батлах

Боловсролын тухай хууль

Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг огцруулах тухай

Экспортын зээлийн ерөнхий хэлэлцээр батлах тухай

Засгийн газрын гишүүн-Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай

Шуудангийн тухай

Радио долгионы тухай

Харилцаа холбооны тухай хууль

Валютын зохицуулалтын тухай

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн тухай

Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2019 онд баримтлах Үндсэн чиглэл

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хэлэлцээрт Монгол Улс нэгдэн орох тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай

Хэмжил зүйн тухай хууль

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай

Нөхөн үржихүйг дэмжих зохицуулалтын тухай

Монгол Улсын 2017 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл

Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого батлах тухай

Захиргааны ерөнхий хууль

Төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

Татварын ерөнхий хууль

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай

Төрийн өмчийг 2018-2020 онд хувьчлах үндсэн чиглэл батлах тухай

Орон нутгийн хамгаалалтын тухай

Дайчилгааны тухай

Төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай

Нийгмийн даатгалын тухай

Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай

Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль

Хүнс, хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай

Үндэсний баяр наадмын тухай

Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай

Зээлийн хүүгийн хязгаар тогтоох болон мөнгө хүүлэлттэй тэмцэх тухай

Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Цахим бодлогын түр хороо байгуулах тухай

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай

Хөдөлмөрийн тухай

Бүгд Найрамдах Киргиз Улсын нийслэл Бишкек хотод Монгол Улсын Элчин сайдын яам нээн ажиллуулах тухай

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай

Улсын нисэхийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай

Азийн авто замын сүлжээгээр олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай

Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдад олгох нэмэгдлийн хэмжээг тогтоох тухай

Монгол Улсад 2018-2020 онд цагаачлуулж болох гадаад иргэдийн тоо, бүтэц, байршлын тухай

Жолоочийн даатгалын хууль

Төсвийн тухай хууль

Монгол Улсаас гадаадын зарим улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай

Нэмэгдлийн хэмжээ тогтоох тухай

Агаарын тухай

Агаарын бохирдлыг бууруулахтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Ардчилсан хувьсгалын анхдагчдад төрөөс тусламж, хөнгөлөлт олгох тухай

Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны олон улсын банк үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааны тухай хэлэлцээр болон Банкны дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны протоколыг соёрхон батлах тухай

Төв банкны тухай

Элчин сайдын томилох, Эргүүлэн татах

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн тухай

Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай

Ерөнхийлөгчийн хориг

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2018 баримтлах бодлого батлах тухай

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай

Улс төрийн хилс хэргээр хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олговор олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэлийн тухай

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай

Багшийн хөгжлийн тухай хууль

Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр болон банкны дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн тухай протоколыг соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай

Монголбанкинд хийсэн шалгалттай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газар, Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сангийн хооронд байгуулсан нэмэлт санхүүжилтын хэлэлцээр соёрхон батлах тухай”

Ерөнхий хэлэлцээрийн нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай

Ард нийтийн санал асуулгын тухай

Хууль тогтоомжийн тухай

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай

Прокурорын тухай

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөлөл

Төрийн албаны тухай

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай

Бичил уурхай эрхлэгч иргэдийн талаар авах арга хэмжээний тухай

Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай

Компанийн тухай хууль

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай

Баяжуулсан хүнсний тухай

Малын генетик нөөцийн тухай

Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай

Биеийн тамир, спортын тухай

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхэд тэтгэмж олгох тухай

Усан замын тээврийн тухай

Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Үндэсний төлбөрийн системийн тухай

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай

Зөрчлийн тухай

Хог хаягдлын тухай

Авто замын тухай

Хэнтий хан уулын нэрийг Бурхан халдун уул гэж өөрчлөх тухай

Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай

Эрдэнэт үйлдвэрийн хаалт, хотын хөгжлийн сан байгуулах талаар Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай

Гэр хорооллын хөгжлийн тухай

Шүүмжлэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

Донорын тухай

Сонгогдсон болон томилогдсон төрийн өндөр албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх тухай

Иргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх тухай

Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай

Төрийн өмчөөс хувьчилж үл болох эд хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай тогтоол

Нийтийн сонсгол зохион байгуулах журам батлах тухай

Сонгуулийн тухай

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай

Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай

Дотоодын цэргийн тухай

Цагдаагийн албаны тухай

Дипломат албаны тухай

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн төслийн тухай

Монгол Улсын хилийн тухай

Марракешийн хэлэлцээрт нэгдэн орох тухай

Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай

Ахмад настны тухай

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай

Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, тогтворжуулах хөтөлбөр батлах тухай

Экспортыг дэмжих төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай

Арбитрын тухай

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2017 баримтлах бодлого батлах тухай

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай

Монголбанкны дэд ерөнхийлөгчийг томилох тухай

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай

Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн татварын хэмжээ тогтоох тухай

Парисын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

УИХ-ын 26-р тогтоол

Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай

Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуулийн зардлын хэмжээг батлах тухай

Монгол Улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хууль

Үндэсний статистикийн хорооны даргад нэр дэвшүүлэх тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргад нэр дэвшүүлэх тухай

Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгчийг томилох тухай

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн даргыг томилох тухай

Монголбанкны Ерөнхийлөгчөөр томилох тухай

Сум, дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгчийг сонгох сонгуулийн тов тогтоох тухай

Улсын Их Хурлын Дэд даргыг томилох тухай

Намын бүлэг байгуулсан тухай, намын бүлгийн даргыг томилох тухай

Улсын Их Хурлын даргыг томилох

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны гүйцэтгэл

Прокурорын албан тушаалын цалингий хэмжээ, мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг тогтоох

Монгол Улсын гаалийн тухай

Эмнэлгийн мэргэжилтний хариуцлагын даатгалын тухай

Тавантолгойн нүүрсний ордыг ашиглах тухай

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах тухай

Өрийн удирдлагын тухай

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тойрог байгуулах, тойргийн мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай

Органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн "Халх гол" хөдөө аж ахуйн бүс байгуулах тухай

Дэмпингийн тухай

Авлигатай тэмцэх газрын даргыг томилох тухай

Киноны тухай

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол улсын засгийн газар, Бүгд найрамдах турк улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

Газрын тухай

Монгол Улсын гадаад харилцааны тухай

Ашигласан түлш, цөмийн болон цацраг идэвхт хаягдлыг Монгол Улсын хилээр оруулахыг хориглох тухай

Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1997 оны конвенцид нэгдэн орох тухай

Монгол улс цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1994 оны конвенцийг соёрхон батлах тухай асуудлыг зөвшилцөх тухай

Төрийн болон албаны нууцын тухай

Монгол Улсын иргэний харъяаллын тухай

Цэргийн албаны тухай

Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай

Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай

Барилгын тухай хууль

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

Цөмийн энергийн тухай

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай

Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай

Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай

Төрийн шагналын тухай

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай

Хүний хөгжил сангийн тухай хууль

Улс төрийн намын тухай

Монгол Улсын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль

Үндсэн хуулийн цэцийн тухай

Төрийн өмчийн тухай

Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай

Гааль, татварын ерөнхий газрын эрх зүйн байдлын тухай

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Гацууртын ордны төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай

Монгол улс байнга төвийг сахих тухай

Олон улсын гэрээний тухай

Тариалангийн тухай хууль

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай

МУЗН-ийн Эрх зүйн байдлын тухай

Монгол Улсын улаан загалмайн нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлын тухай

Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай

Газрын тосны тухай хууль

Юмжаагийн Цэдэнбалын нэр төр сэргээж, алдар гавьяаг нь мөнхжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Хохирлын сангийн тухай

Эрүүл ахуйн тухай

Эрүүл ахуйн тухай, Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай

Ирээдүй өв сангийн тухай хууль

Органик хүнсний тухай

Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого

Галт зэвсгийн тухай

Эрүүгийн байцаан шийтгэх

Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай

Монгол Улсын цөмийн зэвсгээс ангид байх статусыг шинэ түвшинд гаргах тухай

Шүүх байгуулах тухай

Хүүхдийн эрхийн тухай

Хүүхэд хамгааллын тухай хууль

Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого батлах тухай

Аудитын тухай

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай

Худалдааны тухай

Монгол төрийн цэргийн бодлогын үндэс

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай

Хивэгний экспортыг зохицуулах тухай

Ойн тухай хууль

Мөнгөн усны тухай Минаматагийн конвенцийг соёрхон батлах тухай

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зохион байгуулалт

Казиногийн тухай

Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай

Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого

Хөрөнгийн албан татварын тухай

Нийслэл хотын албан татварын тухай

Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Барьцаалан зээлдэх журмаар зээл олгох үйл ажиллагааны тухай

Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль

Монгол Улсын ирээдүйн өв сангийн тухай

Ардчилсан хувьсгалын анхны зүтгэлтнүүдийн талаар авах арга хэмжээний тухай

Эрдэс баялгын салбарын ил тод байдлын тухай

Нийгмийн даатгалаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай

Нийгмийн даатгалаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай

Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого

Эрүүл мэндийн албан журмын даатгалын тухай

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай

Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль

Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай

Нийтийн сонсголын тухай

Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай

Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого батлах

Хяналтыг хэрэгжүүлэх журмын тухай хууль

Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай

Шилэн дансны тухай хууль

Малчны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хууль

Цагаан суваргын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай

Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

Монгол хэлний тухай хууль

Номын сангийн тухай

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

Төмөр замын шинэ шугам барих тухай

Эдийн засгийг идэвхижүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого

Тамхин бүтээгдэхүүний хууль бус худалдааг устгах тухай протоколыг соёрхон батлах тухай

Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Төрийн аж ахуйн үйл ажиллагааг хязгаарлах тухай хууль

Авто замын тээврийн салбарт төрөөс баримтлах бодлого

Улаанбаатар хотын 4 дүгээр цахилгаан станцын үр ашгийг дээшлүүлэх төслийн зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хууль

Олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын асуудлаар ил тод байдлыг хангах тухай Монгол Улс, Америкийн Нэгдсэн Улс хороондын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай

Хамтын тэтгэврийн тухай хууль

Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль

Хотыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай

Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох, тарифын бус бусад хязгаарлалт тогтоох бүлэг барааны жагсаалтыг батлах тухай

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх

Өршөөл үзүүлэх тухай хууль

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай

Соёлын өвийг хамгаалах тухай

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль

Алтны худалдаанд ил тод байдлыг хангах тухай

Хөрөнгө оруулалтын тухай

Төсвийн албаны эрх зүйн байдлын тухай хууль

Зарим нутаг дэвсгэрийг тусгай хамгаалалттай газрын хилийн заагаас чөлөөлж, өөрчлөлт оруулах тухай

Ногоон хөгжил үзэл баримтлал, дунд хугацааны хөтөлбөр батлах тухай

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх

Нөхөрлөлийн тухай

Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт  баримтлах бодлого

Статистикийн тухай

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2016 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай

Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах тухай хууль

Цагдаагийн байгууллагын тухай

Тахарын албаны тухай

Хууль сахиулагчийн эрх зүйн байдлын тухай

Мөрдөх албаны тухай

Чингис хаан нэр, Чингис хааны албан ёсны хөрөг-ийг хэрэглэх, ашиглах журмын тухай

Стратегийн ач холбогдол бүхий аж ахуйн нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хууль

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн эрх зүйн байдлын тухай

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичгийг батлах тухай

Монгол судлалыг хөгжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх

Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай

Хаягжуулалтын тухай хууль

Хилийн боомтын тухай хууль

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай

Засгийн газарт үүрэг өгөх тухай

Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тухай

Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгохыг хориглох тухай

Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай

Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай

Монгол Улсын их сургуулийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Иргэний нисэхийн салбарыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай

Чингис хаан одонг олгох тухай

Виз олгох нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

Аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн хурлын сонгуулийн тухай

Нийгмийн халамжийн тухай

Нийслэлийн гэр хорооллыг дэд бүтэцжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн арга хэмжээний тухай

Баянмонгол Эрдэнэс Монгол компанийн тухай

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн болон дотуур байр биеийн тамирын заалны барилга хангамжийн талаар хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай

Хүний дархлал хомсдолын вирусийн халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай

Эхэд урамшуулал олгох тухай хууль

Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль

Монгол мал үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

Гэмт этгээд шилжүүлэх тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс хоорондын гэрээ