Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2 МАХН Дэд дарга
3 Монголын Үйлдвэрчний холбоо Хүндэт ерөнхийлөгч
4 Монголын бэлчээр ашиглалтын нэгдсэн холбоо Ерөнхийлөгч
5 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн
6 Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо Ерөнхийлөгч
7 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо Дарга
8 Үндэсний “Соёмбо” хөдөлгөөн Удирдагч
9 Эрс шинэчлэл хөдөлгөөн Тэргүүн
10 УИХ-ын Тамгын газар УИХ-ын даргын нийгэм, эдийн засгийн бодлогын орон тооны бус зөвлөх
11 Удирдлагын Академи Багш
12 Санхүү, эдийн засгийн дээд сургууль Багш
13 ХААН банк Тусгай активийн газрын захирал

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 10 жилийн 9 дүгээр дунд сургууль Дархан хот
2 10 жилийн 1 дүгээр дунд сургууль Баянхонгор аймаг
3 Монгол улсын Их Сургууль Монгол
4 Геодези, цахилгаан техник, уул уурхайн дээд сургууль ЗХУ-ын Новосибирск хот
5 Хөдөлмөрийн дээд сургууль Монгол Эдийн засгийн ухааны магистр