Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Д.Сүхбаатарын нэрэмжит 10 жилийн 2 дугаар дунд сургууль Улаанбаатар хот Бүрэн дунд
2 Монгол улсын Их Сургууль Улаанбаатар хот Бакалавр
3 Хитоцубаши их сургуул Япон Улс Магистр
4 Харвардын их сургууль АНУ
5 Оксфордын их сургууль Их Британи Улс

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Сангийн яам Төсвийн бодлогын газар мэргэжилтэн
2 Япон Улсын Сангийн яам Дадлагын ажилтан
3 Сангийн яам Зээл тусламжийн бодлогын газрын орлогч дарга, “НҮБ-ын “Түмэн бүс хөтөлбөр”, Азийн хөгжлийн банкны “Төв азийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа” хөтөлбөрийн зохицуулагч
4 Сангийн яам Санхүүгийн бодлого, өрийн удирдлагын газрын дарга
5 АНУ Вашингтон хот. Олон улсын валютын сан. Ази, Номхон Далайн орнуудыг хариуцсан гүйцэтгэх захирлын зөвлөх
6 Хүн нам Удирдах зөвлөлийн дарга
7 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн
8 Хүн нам Дарга
9 Монгол Улсын Их Хурал УИХ-ын гишүүн
10 Засгийн газар Шадар сайд

Шагнал

Шагналын нэр
1 Алтан гадас одон