Доржханд

Т.Доржханд

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

1998
1999
Сангийн яамны Төсвийн бодлогын газар мэргэжилтэн
МУИС, төрийн санхүүч, бакалавр
2000
2001
2002
2003
Япон Улсын Сангийн яаманд дадлагын ажилтан
2004
Японы Хитоцубаши их сургууль, төрийн эдийн засгийн бодлого, магистр
2005
Сангийн яамны Зээл тусламжийн бодлогын газрын орлогч дарга,
2006
2007
2008
2009
2010
АНУ, Харвардын их сургууль, магистр
2011
2012
Сангийн яамны Санхүүгийн бодлого, өрийн удирдлагын газрын дарга
Их Британи Улс, Оксфордын их сургууль, магистр
2013
АНУ. Олон улсын валютын сан,. Ази, Номхон Далайн орнуудыг хариуцсан гүйцэтгэх захирлын зөвлөх
2014
2015
2016
Хүн намын удирдах зөвлөлийн дарга
2017
2018
2019
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025