Энх-Амгалан

Л.Энх-Амгалан

Монгол Улсын Их Хурлын Дэд Дарга

Монгол улсын их хурлын гишүүн

2006
2007
2008
MCS электроникс ХХК-ийн захирлуудын зөвлөлийн дарга
2009
2010
Юнител группын захирлуудын зөвлөлийн даргаар 15 жил ажиллав.
2011
MCS группын тэргүүн дэд ерөнхийлөгчөөр 16 жил ажиллав.
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүн
2013
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн ахлагчаар ажиллав.
2014
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль санаачлав.
2015
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль санаачлав.
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр Хөвсгөл аймгаас 2 дахь удаагаа сонгогдов.
Нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хороон дарга
2017
Улсын их Хурлын дэд даргаар томилогдов
2018
2019
2020
2021

Ажил

Хаана Албан тушаал Он
1 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн 2016 - Одоо
2 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн 2012 - 2016
3 Юнител групп Захирлуудын зөвлөлийн дарга 1996 - 2012
4 MCS электроникс ХХК Захирлуудын зөвлөлийн дарга 1996 - 2012
5 MCS групп Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч 1996 - 2012
6 Ил товчоо сонин Нарийн бичгийн дарга 1992 - 1995
7 МОНЦАМЭ агентлаг Нарийн бичгийн дарга 1992 - 1995

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг Мэргэжил Он
1 Хангдоны их сургууль БНСУ 2002
2 Дакотогын их сургууль АНУ 1996
3 Санктпетербургын их сургууль Санктпетербург 1988 - 1992
4 2-р дунд сургууль Мөрөн хот 1977 - 1987

Шагнал

Шагналын нэр Он
1 Алтангадас одон 2005