Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Зуунмод сумын 2 дугаар дунд сургууль Төв аймаг Бүрэн дунд
2 Монгол Улсын Их Сургууль Улаанбаатар Бакалавр
3 Удирдлагын академи Улаанбаатар

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Хаан банк Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын салбарт эдийн засагч
2 Баян-Өнжүүл сумын АДХГЗ Орлогч дарга
3 Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын тамгын газар Засаг даргын орлогч
4 Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын тамгын газар Байгаль орчны хяналтын байцаагч
5 Баян-Өнжүүл сумын ИТХ ИТХ-ын дарга
6 Төв аймгийн ИТХ ИТХ-ын дарга
7 Аймгийн МАН-ын хороо Дэд дарга
8 Төв аймаг Аймгийн Засаг дарга
9 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн

Шагнал

Шагналын нэр
1 Алтан гадас одон
2 Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойн медаль