Батжаргал

Ж.Батжаргал

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

1989
1990
Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын Хаан банканд эдийн заса
МУИС, банкны эдийн засагч
1991
Баян-Өнжүүл сумын АДХГЗ-нд орлогч дарга
1992
Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын орлогч
1993
1994
Баян-Өнжүүл сумын ЗДТГ-т байгаль орчны хяналтын байцаагч
1995
1996
Баян-Өнжүүл сумын ИТХ-ын дарга
Удирдлагын академи, төрийн удирдлагын менежер
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Төв аймгийн ИТХ-ын дарга
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
2013
2014
2015
2016
Төв аймгийн Засаг дарга
2017
2018
2019
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025