Эрдэнэбат

Сүхбаатар

Эрдэнэбат

  • Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч