Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 10 жилийн 1 дүгээр дунд сургууль Өмнөговь аймаг
2 Цэргийн Их Сургууль Улаанбаатар Баклавар
3 Калифорнийн их сургууль АНУ Магистр

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Цэргийн их сургууль Багш
2 Төрийн өмчийн хороо Мэргэжилтэн
3 Өмнөговь аймгийн татварын хэлтэс Дарга
4 Өмнөговь аймгийн АЗДТГ Дарга
5 Өмнөговь аймгийн АИТХ Төлөөлөгч
6 "Таван толгой" ХК-ийн ТУЗ Дарга
7 Өмнөговь аймгийн МАН Тэргүүлэгч
8 "Билэгт говь" ХХК Гүйцэтгэх захирал
9 Өмнөговь аймгийн МАСЗХ Тэргүүлэгч
10 Өмнөговь аймаг Засаг дарга
11 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн