Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 “Монгол Турк”-ийн хамтарсан гүнзгийрүүлсэн сургалттай ерөнхий боловсролын дунд сургууль Улаанбаатар хот Бүрэн дунд
2 “Хуазонг” Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль БНХАУ Бакалавр
3 Иелийн Их сургууль АНУ Эдийн засагч, олон улсын эдийн засаг, хөгжлийн эдийн засгийн магистр

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 “Бүтээлч шийдлүүд” ХХК Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
2 Дэлхийн банк Төсөл, хөтөлбөрийн зөвлөх
3 “Оюу толгой” ХХК Инженерийн албаны төслийн менежер
4 “Оюу толгой” ХХК Бизнес стратегийн газарт арилжааны үндсэн зөвлөх
5 “Петровис” ХХК Бизнес хөгжлийн газрын дарга
6 Монгол ардын нам Олон улсын харилцаа, намын зохион байгуулалт, хамтын ажиллагааны асуудал эрхэлсэн нарийн бичгийн дарга, Удирдах зөвлөлийн гишүүн
7 Монгол Улсын Засгийн газар Сангийн дэд сайд
8 Монгол Улсын Их Хурал УИХ-ын гишүүн
9 Монгол Улсын Их Хурал Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд
10 Монгол Улсын Их Хурал УИХ-ын гишүүн
11 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын Дэд дарга