Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Бэрс дээд сургууль Улаанбаатар Баклавар
2 Бэрх хотын ерөнхий боловсролын сургууль Хэнтий Бүрэн дунд
3 Монгол улсын боловсролын их сургууль Монгол Магистр
4 Монгол улсын Их Сургууль Монгол Бакалавр
5 Монгол улсын Их Сургууль Монгол
6 Харвардын их сургууль АНУ Магистр

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Засгийн газар Монгол Улсын Ерөнхий Сайд
2 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
3 Монгол Улсын Засгийн газар Гишүүн, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга
4 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар Дарга
5 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
6 Хэнтий аймгийн Бэрх хотын захирагчийн ажлын алба Тамгын газрын дарга
7 "Дэлхийн зөн Монгол" олон улсын байгууллага Бүсийн захирал
8 Баянзүрх дүүргийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтэс Дарга
9 МАН Удирдах зөвлөлийн хэрэг эрхлэх газар Дарга
10 НАМЗХ Ерөнхийлөгч
11 МАН Нарийн бичгийн дарга
12 МАН Ерөнхий нарийн бичгийн дарга