Актив удирдлагын компанийн тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2019-07-02

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ж.Бат-Эрдэнэ Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Актив удирдлагын компанийн тухай хуулийн төслийг өргөн барилаа

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөр, З.Нарантуяа, Ж.Бат-Эрдэнэ, М.Оюунчимэг, Я.Содбаатар, Л.Мөнхбаатар нарын гишүүд өнөөдөр (2019.07.02) Актив удирдлагын компанийн тухай хуулийн төслийг Монгол Ул

2019.07.02