Энхцэцэг

Д.Энхцэцэг

ННФ-ын судлаач

Нийт 1 мэдээ байна.
  • 11/12/15

    Улс төрийн нам, эвсэл, нэр дэвшигч сонгуулийн санх...

    "Нээлттэй нийгэм форум"-ын судлаач Д.Энхцэцэг Улс төрийн нам эвслүүд  ямар байдлаар сонгуулийн санхүүжилтаа бүрдүүлдэг вэ? "Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай" хуульд сонгуулийн зардлаа нам эвсэл, нэр дэвшигч өөрөө хариуцна гэсэн заалт бий. Хандивын хувьд хувь хүнээс нэг сая төгрөг хүртэл, хуулийн этгээдээс гурван сая төгрөг хүртэл байж болно гэж зохицуулсан. Мөн хуулиар гадаад улс, гадаадын болон олон улсын байгууллага, т...
Нийт 1 хуудас/1 мэдээ