МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Намтар

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 10 жилийн дунд сургууль Налайх хот
2 Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль Монгол Бакалавр
3 Монгол улсын Их Сургууль Монгол

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 “Оргил” худалдааны төв Ерөнхий захирал, зөвлөх
2 Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар Засаг даргын зөвлөлд зөвлөх
3 Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч
4 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
5 Монгол Улсын Их Хурал Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хорооны дарга
6 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга
7 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
8 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга
9 Монгол Улсын Их Хурал УИХ-ын гишүүн