МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Намтар

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Ой модны аж үйлдвэрийн яам Мэргэжилтэн, хэлтсийн дарга
2 Хөнгөн үйлдвэрийн яам Хэлтсийн дарга
3 Улсын Гаалийн ерөнхий газар Дэд дарга, дарга
4 Монголын үндэсний татварын ерөнхий газар Дарга
5 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
6 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
7 Монгол Улсын Их Хурал Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны дарга

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Хөдөө аж ахуйн их сургууль Монгол Бакалавр
2 Москва хот нийгэм-улс төрийн дээд сургууль ОХУ
3 Монгол улсын Их Сургууль Монгол
4 Эдийн засгийн ухааны доктор (Ph.d), 2008 онд Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор (Sc.d)-ын зэрэг тус тус хамгаалсан.