Намтар

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Бэрс дээд сургууль Улаанбаатар Баклавар
2 Бэрх хотын ерөнхий боловсролын сургууль Хэнтий Бүрэн дунд
3 Монгол улсын боловсролын их сургууль Монгол Магистр
4 Монгол улсын Их Сургууль Монгол Бакалавр
5 Монгол улсын Их Сургууль Монгол
6 Харвардын их сургууль АНУ Магистр

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Их Хурал УИХ-ын гишүүн
2 Засгийн газар Монгол Улсын Ерөнхий сайд
3 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
4 Монгол Улсын Засгийн газар Монгол Улсын Ерөнхий Сайд
5 Монгол Улсын Засгийн газар Гишүүн, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга
6 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар Дарга
7 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
8 Хэнтий аймгийн Бэрх хотын захирагчийн ажлын алба Тамгын газрын дарга
9 "Дэлхийн зөн Монгол" олон улсын байгууллага Бүсийн захирал
10 Баянзүрх дүүргийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтэс Дарга
11 МАН Удирдах зөвлөлийн хэрэг эрхлэх газар Дарга
12 НАМЗХ Ерөнхийлөгч
13 МАН Нарийн бичгийн дарга
14 МАН Ерөнхий нарийн бичгийн дарга