Намтар

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Бэрс дээд сургууль Улаанбаатар Баклавар
2 Бэрх хотын ерөнхий боловсролын сургууль Хэнтий Бүрэн дунд
3 Монгол улсын боловсролын их сургууль Монгол Магистр
4 Монгол улсын Их Сургууль Монгол Бакалавр
5 Монгол улсын Их Сургууль Монгол
6 Харвардын их сургууль АНУ Магистр

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2 Монгол Улсын Засгийн газар Гишүүн, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга
3 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар Дарга
4 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
5 Хэнтий аймгийн Бэрх хотын захирагчийн ажлын алба Тамгын газрын дарга
6 "Дэлхийн зөн Монгол" олон улсын байгууллага Бүсийн захирал
7 Баянзүрх дүүргийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтэс Дарга
8 МАН Удирдах зөвлөлийн хэрэг эрхлэх газар Дарга
9 НАМЗХ Ерөнхийлөгч
10 МАН Нарийн бичгийн дарга
11 МАН Ерөнхий нарийн бичгийн дарга