МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Намтар

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Их Хурал УИХ-ын гишүүн
2 Байнгын хороо Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны дарга

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Нийслэлийн 14 дүгээр дунд сургууль Улаанбаатар хот бүрэн дунд
2 АНУ Бүрэн дунд
3 Бентлигийн их сургууль АНУ бакалавр