Намтар

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Цэргийн дээд сургууль Москва Баклавар
2 МУИС Улаанбаатар Баклавар

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Талх чихэр үйлдвэр МХЗЭ-ийн хорооны дарга
2 Улаанбаатар хот МХЗЭ-ийн хорооны дэд дарга
3 Улаанбаатар хот Залуучуудын холбооны дарга
4 Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн яам Ахлах түшмэл
5 МУ-ын УИХ Намын бүлгийн референт
6 "Прогноз" төв Эрдэм шинжилгээний ажилтан
7 Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн Захирал
8 Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар Дарга
9 Баянзүрх дүүрэг Засаг даргын орлогч
10 Автобус - 3 Захирал
11 Авто тээврийн газар Дарга
12 Авто тээврийн үндэсний төв Тэргүүн дэд захирал
13 МУ-ын УИХ Ахлах референт
14 Сонгуулийн ерөнхий хороо Дарга