ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД

Намтар

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Орхон их сургууль Багш
2 Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо Өмгөөлөгч
3 Сонгинохайрхан дүүргийн тамгын газар Хуулийн зөвлөх
4 Сонгинохайрхан дүүргийн Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс Дарга
5 Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Дарга
6 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн
7 Дотоод Хэргийн Яам Дотоод Хэргийн Сайд

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 48 дугаар дунд сургууль Улаанбаатар
2 Орхон их сургууль Улаанбаатар Бакалавр
3 Орхон их сургууль Улаанбаатар Боловсрол судлалын магистр
4 Цагдаагийн академи, /Хууль сахиулахын Их сургууль/ Улаанбаатар Хууль зүйн ухааны магистр
5 Удирдлагын Академи Улаанбаатар Төрийн удирдлагын докторант
6 Хууль сахиулахын Их сургууль Улаанбаатар Хууль зүйн ухааны докторант