'Монгопын Эмнести Интернэшнлийн Гүйцэтгэх захирал Б.Алтантуяа
2015.04.28
Хүний эрх

Газар өмчлөхтэй холбоотойгоор Хүний эрхийн байгууллагад гомдол ирж байна

'Монгопын Эмнести Интернэшнл

'Монгопын Эмнести Интернэшнлийн Гүйцэтгэх захирал Б.Алтантуяа : Үнэн зөв мэдээлэл өгөөгүй, мэдээллээр хангаагүй байж, хүч түрсэн, дарамталсан байдлаар эсхүл хууран мэхлэх замаар энэ үйл ажиллагаа явагдаж байна гэсэн гомдлуудыг хэлж байгаа. Тохиролцох дээр ч мөн адил тулгасан, ийм байдал ажиглагдаж байна гэж иргэд гомдлуудаа гаргадаг.

Дэлгэрэнгүйг бичлэгээс үзнэ үү ?

ШИНЭ МЭДЭЭ