МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2016.08.30
Хүний эрх

Сэтгүүл зүйтэй холбоотой хариуцлагыг Эрүүгийн хуулиар шийддэг байдал дэлхийн жишигт байхгүй болсон

"Эргэж харах олон асуудал байгааг өмнөх парламентад сууж байсан гишүүд хэлнэ. Хэтэрхий хатуу заалт бий шүү дээ" хэмээн Д.Сарангэрэл хэллээ. 

Харин хугацааны хувьд 2017.07.01 гэдэг нь арай хол санагдаж байна. Жаахан наашлуулах боломж байна уу. Ажлын хэсэг анхаараач болох уу?

Нөгөө талаасаа манай сэтгүүл зүйн салбарт 6000 гаруй хүн ажиллаж байгаа шүү. Сэтгүүл зүйтэй холбоотой хариуцлагыг эрүүгийн хуулиа шийддэг асуудал дэлхий нийтэд байхгүй болсон. Зөрчлийн хууль бүүр цаашилбал сэтгүүл зүйн байгууллага хажуудаа ёс зүйн зөвлөлөөр шийддэг. 

ШИНЭ МЭДЭЭ