https 72

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2017.08.28
Орон нутгийн хөгжил

Булган: Бордож Боловсруулсан сайн чанарын үхрийн махыг өндөр үнээр нийлүүлнэ

Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд аймгуудын онцлог давуу тал дээо түшиглэн хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. Шинэ хөдөө төсөл Булган аймагт үхрийн махны нийлүүлэлт үйлдвэрлэлийг онцоллоо.

ШИНЭ МЭДЭЭ