МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2017.09.18
Хууль, эрх зүй

Прокурорын тухай хууль хэрхэн батлагдсан вэ?

Хуулийн толь - Прокурорын тухай хууль

Өнгөрсөн хаврын чуулганаар УИХ-аар батлдагдсан Прокурорын тухай хуулийг "Хуулийн толь" нэвтрүүлгээр танилцуулж  байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ