МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Багш нарын төлөөлөлтэй уулзалт хийлээ
2018.09.17
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Багш нарын төлөөлөлтэй уулзалт хийлээ

УИХ-ын гишүүн Б.Дэлгэрсайхан, Дорноговь аймгийн Засаг дарга Т.Энхтүвшин нар багш нарын ажил хаялттай холбогдуулан 2018 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр багш нарын төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгууллаа. Уулзалтад 400 гаруй багш хамрагдлаа.

Тус үеэр УИХ-ын гишүүн Б.Дэлгэрсайхан багш нарын ажил хаялттай холбогдуулан төрөөс баримталж буй бодлого шийдвэр, багш нарын цалин нэмэх боломжийн талаар танилцуулж, аймгийн Засаг дарга Т.Энхтүвшин боловсролын салбарт орон нутгаас хийж хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэр, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хийлээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ