МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2019.03.21
Эдийн засаг, Худалдаа

Татварын багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын зарим зүйл заалтыг эргэж харах шаардлагатай гэв

Татварын багц хуулийн шинэчилсэн найруулга нь сайн болсон ч эргэж харах шаардлагатай зарим зүйл заалтууд байгааг гишүүд хэлж байна.   Тухайлбал аж ахуйн нэгжүүд алдагдлалаа хойш шилжүүлж дараа жилийн орлогоосоо хасуулж татвар төлдөг зэрэг байдал нь эдийн засагт сөрөг үр дагавартай гэж байна.   Иргэд , аж ахуйн нэгжүүдийн дунд хамгийн их хүлээлт үүсгээд байгаа уг хуулийн талаар УИХ-ын гишүүн Ж.Ганбаатар байр сууриа илэрхийллээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ