2019.12.10
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Алсын хараа-25: “Цахим Монгол-Эстони улсын туршлага"

Алсын хараа 25 нэвтрүүлгийн гол зорилго нь Монгол улсын урт хугацааны бодлого тодорхойлох, гарц шийдэл, боломжийн талаар хүргэдэг. Энэ удаад "Цахим- Монгол "сэдвийг хөндлөө.

УИХ-ыг гишүүн Л.Оюун-Эрдэнэ: Монгол улс өнгөрсөн 30 жилээ дүгнэх, ирээдүйн 30 жилийг төлөвлөх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Бид мэдээллийн технологийг нийгмийн сүлжээний хэрэглээнээс өөрөөр дорвитой ашиглахгүй байна. Илүү цогц хөтөлбөрүүдийг урт хугацаанд хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Яаж хүнд суртал, авилга хээл хахуулгүй болгох вэ?, илүү тогтвортой байх вэ? хувийн хэвшилтэй шууд харьцдаг болох вэ? гэдэг ийм асуудлыг дижитал буюу цахим хөгжил шийднэ. 

ШИНЭ МЭДЭЭ