МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.04.20
Батлан хамгаалах, Аюулгүй байдал

Батлан хамгаалах салбар ба нийгмийн хамгаалал

Цэргийн албан хаагчдыг сэтгэл хоёрдохгүй албаа хаахад тэдний нийгмийн хамгаалалыг шийдэх учиртай юм. 

Н.Энхболд: Олон жмл яригдаж шийдэгдэхгүй байсан шалтгаан бий. Өнөөдөр цэргийн алба хааж байгаа хүмүүс маань орох оронгүй томилогдоод очдог. Очиход бэлэн байргүй болохоор тэднийг байраар  хангах шаардлага байдаг. Үүнээс гадна үл хувьчлах жагсаалтанд орсон байсан гээд олон шалтгаан нөхцлийг алхам алхмаар шийдэж байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ