2020.10.16
Эдийн засаг, Худалдаа

Баялгийн өгөөжөө нэмэгдүүлэх тал дээр Засгийн газар анхаарч ажиллаж байна

Монгол Улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн тухай хуулийг УИХ-аар хэлэлцэж эхэллээ. 

2 их наяд орчим төгрөгийн алдагдалтай төсвийн төслийг УИХ-ын гишүүд шүүмжлэлтэй хандаж байгаа ч төсвийн алдагдлаа бууруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуй нэгжүүдэд тавих хяналтай сайжруулж, Оюутолгой зэрэг томоохон төслүүдээс орж ирэх баялгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх тал дээр Засгийн газрыг анхаарах хэрэгтэй гэж үзэх гишүүд олон байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ