https 75

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.03.03
Хууль, эрх зүй

Ж.Сүхбаатар: Шүүхийн сахилгын хороог бий болгосон

УИХ-ын гишүүн Ж.Сүхбаатар:

Энэ удаагийн шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэлтээр сүүлийн 10 гаран жилийн хугацаанд шүүхийн тогтолцоонд бий болоод байсан гажуудлыг засахыг эрмэлзсэн. 

ШИНЭ МЭДЭЭ