МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.22
Зам, Тээвэр

Нээлттэй хором: Нийтийн тээвэрт тулгамдасан асуудал, гарц шийдэл

Нээлттэй хором: Нийтийн тээвэрт тулгамдасан асуудал, гарц шийдэл..

ШИНЭ МЭДЭЭ