https 75

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.03.09
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Ж.Сүхбаатар: Аливаа асуудал хүйсээс хамааралтай байх ёсгүй

УИХ-ын гишүүн  Ж.Сүхбаатар:

21-р зуунд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай асуудал тулгамдаж байна. Энэ нь хүний эрхтэй холбоотой. Мөн цаашлаад хөгжлийн асуудал юм. 

ШИНЭ МЭДЭЭ