https 203

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2019.12.10
Орон нутгийн хөгжил

Д.Батлут: Хүний хөгжил бүтээн байгуулалтын өмнө байх ёстой

уих-ын гишүүн д.батлут: 

Бид хүнээ хөгжүүлэхгүйгээр байшин барилга гэж ярих ёсгүй. Хүний хөгжлийн бодлого нь төрийн бодлогод байх ёстой. Хүнээ мэдлэг, боловсролтой, мэдээллийн эрин зуунд хөл нийлүүлэн алхуулах боломжийг бүрдүүлэх. Мөн эрүүл байлгах, ажил орлоготой, аюулгүй орчинд амьдруулснаар Монгол Улс хөгжинө. Хүний хөгжлийн суурь нь төрийн бодлогоор зохицуулагдах ёстой.