СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

2021.03.16
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Тусгай хэрэгцээт иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжиж, хэрэгцээт үйлчилгээ авах орчин, нөхцөлийг сайжруулна

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв” болон “Эвт гурван тулгуур” ТББ-ыг  цаашид дэмжин ажиллахаар боллоо.

ШИНЭ МЭДЭЭ