МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.07.30
Эрүүл мэнд

НББХ-ны ажлын хэсгийн гишүүд Нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт ажиллав

Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлогын байнгын хорооноос байгуулагдсан Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянан шалгах, эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах үүрэг бүхий ажлын хэсэг Нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт ажиллаж, тус газрын үйл ажиллагаатай танилцахын зэрэгцээ харъяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлага, төлөөлөлтэй уулзалт хийлээ. 

ШИНЭ МЭДЭЭ