МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.25
Эдийн засаг, Худалдаа

Монгол улс нөөцөд тулгуурласан төлөвлөлтийг хийж ирсэн, үүнийг өөрчлөх нь чухал

ШИНЭ МЭДЭЭ