МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.02.22
Эдийн засаг, Худалдаа

Ажлын хэсгийн дүгнэлт 10 хоногийн дараа гарна

Сарын хугацаанд 40 тэрбум төгрөг эргүүлэн төлжээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ