МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.05.06
Эдийн засаг, Худалдаа

Дэлхий нийтээрээ эдийн засгийн хүнд байдалд ороод байна

УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хороо бодлого гаргадаг байгууллага. Манай улсын эдийн засгийн байдал хүнд байгаа. Гэхдээ зөвхөн Засгийн газар, УИХ-аас энэ асуудал үүсэж байна гэж үзэж болохгүй.

Хэрвээ эдийн засгийн асуудлыг 100 хувь гэж үзвэл 60 хувь гадны нөлөөллөөс болж байгаа. Ганц Монгол улс биш дэлхий нийтээрээ мөнгөний бодлогоо яаж гаргах вэ, энэ хүнд үеийг яаж давах вэ гэж ажиллаж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ