МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.06.06
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

“Хувийн хэвшлийг татан оролцуулж, итгэлийг нь олох чухал”

Цаг үеэ олсон маш чухал хуулийн төсөл орж ирж байгаа юм. Хуучин төр, хувийн түншлэлээр дэд бүтцийн болон улс орны томоохон төсөл, хөтөлбөрүүд дээр үйлдвэр, аж ахуйн байгууллагууд ажлын байр нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэлээн явж байсан. 

ШИНЭ МЭДЭЭ