МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.07.08
Эрүүл мэнд

УИХ-ын гишүүн Ж.Сүхбаатар: Автомашиныг шинэчилж, эмнэлгийн тусламжийн чанар, хүртээмжийг сайжрууллаа

ШИНЭ МЭДЭЭ