МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.08.22
Эдийн засаг, Худалдаа

Эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг татварын бодлогоор дэмжиж, зайнаас ажиллах боломж олгоно

Эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, эдийн засгийн хувьд чадавхжуулах нь бизнесийн орчныг бүхэлд нь эрчимжүүлээд зогсохгүй тэдний гэр бүлийн орлого өсөх, амьдралын чанар сайжрах, тухайн өрхийн хүүхдийн боловсрол сайжрах гэх зэрэг нийгмийн олон асуудлуудыг цогцоор шийдвэрлэхэд чухал хөшүүрэг гэж үздэг хэмээн хууль санаачлагч танилцуулав.

ШИНЭ МЭДЭЭ